آذاد غلام – طیب خان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

 

ناجاڼه کلې دې هر خوا ته چم،په چم ويره ده

څه بوږنوونکي خاموشي ده دم په دم ويره ده

 

د مساواتو اسرافيل شپيلۍ د حشر پوکي

په هره لوږه د مرګ ويره په هر غم ويره ده

 

بيا بارانونه د سپرلي شو د اشنا خيالونه

زړګيه ستا د ښوئيدو په هر قدم ويره ده

 

مينې چې کوم طرف ته مخ کړې انقلاب راولې

تانه د هرې کرکې ويره هر ستم ويره ده

 

د حادثو سمندرونه ډوبيدل چې په کښې

نن هغې زړونو ته را پيښه د شبنم ويره ده

 

تر څو به سيزي دا زما ساړه، ساړه اهونه 

ما سره ستا د بې رخۍ د جهنم ويره ده

 

دا بت شکن حالات د زړونو بت کدې نړوي

ما سره ګرانه ګورې هم د خپل صنم ويره ده

 

آذاد غلام – طیب خان

اسلام آباد پاکستان